8449110.jpg

您的位置:首页 > 产品展示 > 数显仪表

智能闪光报警仪

       产品说明:

       一.适用范围
       智能闪光报警仪与各种有电压开关或无电压接点开关的控制检测仪表配合使用,当生产过程中的参数超极限值,智能闪光报警仪发出声光报警信号,并输出报警接点,以引起操作人员注意,并采取措施。
       二.功能特点
       八路输入信号,对应八个高亮度数码管或发光模块分别显示各通道的当前状态测试功能由外部接点开关或面板按键启动消音功能由外部接点开关或面板按键控制。