8449110.jpg

您的位置:首页 > 产品展示 > 温度仪表 > 工业热电偶

炉管刀刃热电偶

       产品说明:

       炉管刀刃热电偶采用刀刃式接头直接焊接于炉管表面,适用于石油工业炉管、塔壁表面温度测量。馏塔装置。

       主要技术参数

       电气出口:M20x1.5,NPT1/2

       精度等级:I 、 II

       防护等级:IP65

       公称压力:10MPa